Başvuru Koşulları ve Açıklamalar

a)“Kamudan Vatandaşa eHizmetler”, “Kamudan İş Dünyasına eHizmetler” ve “Kamudan Kamuya eHizmetler” kategorilerinde yapılacak başvurular için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

1. Ödüle aday olabilmek için başvuru esastır.

2. Ödüller, kamu kurumlarının (kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları dahil) merkez veya taşra teşkilatlarındaki uygulamalarına, yerel yönetimlerin eYerel Yönetim uygulamalarına, kamu kurumlarının diğer kamu kurumlarıyla aralarındaki uygulamalara verilecektir.

3. eDevlet uygulamalarının etkin (aktif)ve/veya etkileşimli (interaktif) bir işlev yerine getirmesi temel koşuldur. Yalnızca bilgilendirme amaçlı, edilgen (pasif) uygulamalar ödüllerin kapsamı dışındadır.

4. Başvuru sahipleri kamu sektörünün (kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları dahil) merkez veya taşra teşkilatı, yerel yönetimin kendisi veya herhangi bir yan kuruluşu olmalıdır.

5. Uygulamaların, tamamen işler durumda ve halen kullanımda olması gerekmektedir. Bu nedenle, halen tasarım ve geliştirme aşamasında bulunan uygulamalar ödüle başvuramazlar.

6. TÜSİAD-TBV eTR Ödülü’nü almış olan uygulamaların ödüle tekrar aday olabilmeleri için uygulamadaki gelişmeleri ve farklılıkları belirtmeleri gerekmektedir.

7. Başvurular 27 Ağustos 2010 tarihinde başlayacak ve 20 Ekim 2010 tarihinde tamamlanacaktır. Başvurular için gerekli formlar www.etrodullleri.org adresinde bulunmakta olup, başvurular online olarak yapılabilecektir. Ayrıca, yazılı başvurular bu broşürün ekinde yer alan örnek formlar esas alınarak yine aynı tarih ve saate kadar Ödül Sekreterliği’ne yapılabilecektir. Başvuru dosyası aynı zamanda bir CD’de de verilebilir. Uygulama ile ilgili tanıtıcı belge/malzeme CD’ye eklenebilir.

8. Başvuru formları üç adettir. Form 1 idari ve temel bilgileri içermektedir. Bu bölüm değerlendirme ölçütleri açısından göz önüne alınmayacaksa da başvurunun geçerli olması için doldurulmalıdır. Form 2 ise ana başvurudur ve değerlendirme için kullanılacaktır. Başvurular aşağıdaki Değerlendirme Ölçütleri kullanılarak değerlendirilecektir. Form 3 ise proje hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için hazırlanmış olup, aşağıda verilen Değerlendirme Ölçütleri kullanılarak değerlendirilecektir. Form 3 ise proje hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için hazırlanmış olup, aşağıda verilen Değerlendirme Ölçütleri bağlamında puanlamaya bir etkisi olmayacaktır. Yalnız Özel Ödül’e başvuracak projeler için Form 1 ve Form 2’nin doldurulması yeterlidir.

9. Başvuruya konu olan uygulama ile ilgili 4.000 ila 10.000 kelime arasında bilgi verilmesi değerlendirme açısından uygun olacaktır. Uygun görülen bölümlerde tablolar, grafikler, şekiller ve resimler kullanılabilir.


      powered by İnternet ve Teknoloji Sponsoru