eTR Ödülleri Nedir?

eDevlet; Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ni kullanarak devlet hizmetlerini vatandaşın, iş dünyasının ayağına götürmek ve daha etkin ve verimli bir yönetime ulaşmaktır.

eDevlet kavramı, kamu kurumlarının (kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları dahil) merkez ve taşra teşkilatlarında, yasama ve yargı erklerinde uygulanabileceği gibi, yerel yönetimlerde de uygulanabilir.

eDevlet kamudan vatandaşa (G2C), kamudan iş dünyasına (G2B) ve kamudan kamuya (G2G) işlev görebilir.

eDevleti otomasyon projelerinden ayıran temel farklılık, eDevlet projelerinin iş süreçlerini yeniden tanımlayan, vatandaşın, iş dünyasının ve kamu çalışanının erişimine açık projeler olmalarıdır.

TÜSİAD ve TBV yukarıda belirtilen noktaları göz önüne alarak 2007 yılında eTR ödüllerini başarılı uygulamalara verecektir.

Türkiye’deki belediyelerin eDevlet uygulamaları konusunda mevcut durumunu belirlemek için ilki geçen sene gerçekleştirilen anket çalışması yenilenmek üzere tekrarlanacak ve bu çalışmanın sonucunda, eDevlet uygulamaları açısından örnek olan veya örnek teşkil edebilecek belediyelere bu sene de özel bir ödül verilecektir.

eTR Ödülleri Heykeli Hakkında

“Devlet bireyi koruyan, çalışıp kazanmasını sağlayan, gelişmesi için destekleyen bir sistemler bütünüdür.

İşte bu bakış açısı, logonun ve heykelin tasarımının da temel taşını oluşturur. Ama burada temel konu devletin “koruyucu” rolünü yorumlamaktır.

Burada, bireyi dış etkenlerden korumak için onu çevresinden yalıtma anlamına gelecek kapalı bir korumadan çok, onun bakış açısını hiçbir şekilde göz ardı etmeyecek, bütün olanakları fark ettirebilecek, onları açıkça izleyebilmesini ve özgür kararlarını verebilmesini sağlayacak şeffaf bir korumadan söz edilmektedir.

Gelişimi sağlayacak sistem hiçbir zaman tek taraflı işlemez. Birey de doğası gereği, ayakta kaldığı sürece daha iyiye gidebilme çabasındadır. İdeal olan, bu iki parçayı, devlet ve bireyi, bir bütün olarak görebilmektedir.

Ödül heykeline yansıtılmaya çalışılan temel düşünce, umudu ve çabası hiç sönmeyecek bireyi devletin şeffaf koruyuculuğu içinde görebilmek olmuştur.”


      powered by İnternet ve Teknoloji Sponsoru