Ödül Kategorileri:

a) Kamudan Vatandaşa eHizmetler Ödülü: Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerinden herhangi bir devlet hizmetinin, vatandaşın erişimine sunulması, devletin/yerel yönetim birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır. Bu kategori için Form 1,2 ve 3’ün doldurulması gereklidir.

b) Kamudan İşdünyasına eHizmetler Ödülü: Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerinden, iş dünyasının (hedef kitlenin) erişimine sunulması, devletin/yerel yönetim birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır. Bu kategori için Form 1,2 ve 3’ün doldurulması gereklidir.

c) Kamudan Kamuya eHizmetler Ödülü: Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerinden herhangi bir devlet hizmetinin, diğer hedef kamu kuruluşlarının erişimine sunulması, devletin/yerel yönetim birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır. Bu kategori için Form 1,2 ve 3’ün doldurulması gereklidir.

ç) Özel Ödül: Yukarıda sıralanan kategorilere uymayan ancak modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk, istihdam olanağı yaratmak, maliyet verimliliğini artırmak gibi ilkeleri benimsemiş uygulamalar ayrıca ‘özel ödül’ kategorisi dahilinde değerlendirilecektir. Bu kategori için Form 1 ve Form 2’nin doldurulması gerekmektedir.


      powered by İnternet ve Teknoloji Sponsoru