Free Themes

Değerlendirme Kriterleri

Her başvuru en az üç bağımsız uzman tarafından değerlendirilecektir. Uzmanlar yüksek standardı ve tarafsızlığı sağlamak için ayrı ayrı çalışacaklardır.

Değerlendirme kriterleri ve değerlendirmedeki ağırlık yüzdeleri şöyledir:


1) Yenilikçilik ve etkin yönetim (%30)

2) Somut uygulanabilir sonuçlar ve etkileri (%40)

3) Transfer olabilme özelliği ve uygunluk (%30)

 

Kriter 1: Yenilikçilik ve Etkin Yönetim

Bu değerlendirme kriteri aşağıdakileri kapsamaktadır:

·         Yenilikçilik; örneğin projenin yeni veya farklı bir şey ortaya koyması, en azından kendi alanında ortalamanın üstünde, öncü bir nitelik taşıması, bunun sonucu olarak da eDevlet hizmetlerinin başarıyla uygulanması açısından yeni olanaklar sağlaması vb.

·         Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin başarılı, yenilikçi ve hesaplı kullanımının gösterilebilmesi. Örneğin; açık standartlar, kullanıcılar için çoklu erişim platformları, ölçeklenebilirlik, ortaklıklar/beraber çalışabilme için uygunluk, güvenlik, veri hassasiyeti ve güvenliği vb.

·         eDevlet uygulamalarının yönetimi. Örneğin; yönetimin farklı düzeyleri ve kamu sektörü ile özel sektör arasındaki koordinasyon, engellerin kaldırılması, değişim yönetimi, kaynak yönetimi, zaman yönetimi vb.

Kriter 2: Somut Uygulanabilir Sonuçlar ve Etkileri

Bu değerlendirme kriteri aşağıdakileri kapsamaktadır:

·         Projenin, kavramsal planlama safhasını geçmiş, halihazırda somut ve pratik bir hale gelmiş olması gerekmektedir. Yeterli sayıda kullanıcı ve/veya devlet kurumuna gerçek ve faydalı bir etkisi olması, böylece benzeri sonuçların başka yerlerde de tekrarlanmış olması beklenmektedir. 

·         Projenin etkileri, örneğin kullanıcılar veya servis uygulayıcıları esas alınarak kanıtlanabilir.

·         Projenin uzun vadeli sürdürülebilirliği ile doğrudan vatandaş, iş dünyası, kamu yönetimi ve aynı zamanda genel olarak toplum ve ekonomi üzerine dolaylı etkilerinden ve yenilikçi yönünden bahsedilmelidir.

Bunlara ek olarak, proje en azından uygulandığı bölge içerisinde kullanıcılar ve/veya kamu kurumları tarafından devlete, topluma veya ekonomiye pek çok katkısı olan bir uygulama olarak algılanmalıdır.

Kriter 3: Transfer Olabilme Özelliği ve Uygunluk

Bu değerlendirme kriteri aşağıdakileri kapsamaktadır:

·         Proje, eDevlet açısından diğer kurumlara fayda sağlayacak biçimde önerilerden oluşan detaylı bir liste sunmalıdır. Her projenin kendine özgü tarafları olsa da, projenin iyi uygulamasının altında yatan prensiplerin başkaları tarafından incelenip adapte edilebilir, ilham alınabilir özellikleri olduğu gösterilmelidir. Böylece proje başka yaklaşımlar ve yeni kavramlar yaratmak için örnek alınabilecek şekilde olmalıdır.

·         Deneyimin genel geçer özelliği olması ve bu örnekten çıkarılabilecek dersler olması gerekmektedir.

Transfer olabilme özelliği; projeden kimin neler öğrenebileceği, bu konuda diğerlerine yardımcı olmak için ne tür destekler sunulabileceğini içerir.

Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net
Read best online bokies by http://artbetting.net/