Free Themes

eTR Ödülleri Kategorileri

Yayınlanma Ödül Kategorileri

Kamu kurumlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dahil) yönelik kategoriler:

a) Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi: Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerinden herhangi bir devlet hizmetinin kullanıcıların erişimine sunulması, devletin birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır.

b) Kamudan İş Dünyasına eHizmetler Kategorisi:Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerindeniş dünyasının (hedef kitlenin) erişimine sunulması, devletin birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır.

c) Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi:Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerinden herhangi bir devlet hizmetinin diğer hedef kamu kuruluşlarının erişimine sunulması, devletin birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır.

Yerel Yönetimlere ve/veya yan kuruluşlarına yönelik kategoriler:

Değerlendirme ve ödüllendirme sürecinde nüfusu, maddi kaynakları ve idari kapasiteleri çok farklı olan belediyeleri aynı kategoride değerlendirmek yerine, belediyeler küçük, orta ve büyük ölçekli olarak üç farklı grupta değerlendirilecektir. Bu kategoriler oluşturulurken kullanılan ölçütlerin, var olan yasalar ve bu yasalarda belediyelere verilen görevlerle uyum içinde olması hedeflenmiştir[1]

 

ç) Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi:

•         Nüfusu 5.000-49.999 kişi arası olan belediyeler

d) Orta Ölçekli Belediye Kategorisi:

•         Nüfusu 50.000-750.000 kişi arası olan belediyeler

e) Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi:

•         Nüfusu 750.000’den fazla olan belediyeler

*Özel Ödül:

Yukarıda sıralanan kategorilere uymayan ancak modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk, istihdam olanağı yaratmak, maliyet verimliliğini artırmak gibi ilkeleri benimsemiş uygulamalar ayrıca TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından ‘özel ödül’ kategorisi dahilinde değerlendirilecektir.

 **  En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü:

Önceki yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından “En İyi Gelişim Gösteren Proje” ödülü verilecektir. Bu çerçevede, sadece önceki yıllarda eTR ödülü kazanan proje sahibi kurumların başvurusuna açık olan bu ödül için eTR Ödül Sekreterliğince kendilerine ayrı bir form iletilecek ve yanıtlanan bu form üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Bu çerçevede, bu ödül kategorisi için başvuru kılavuzundaki formlar kullanılmayacaktır.

 


[1]Alt sınır olan 5.000 nüfus, belediye olabilme alt sınırıdır (5393 Sayılı Belediye Kanunu, Madde 4). Orta Ölçekli Belediye kategorisindealt sınır olan 50.000 ise belediyelere verilen stratejik planlama, kadın ve çocuklara yönelik koruma evleri açma gibi birçok yetki ve görev için kanunen belirlenmiş bir sınırdır (Belediye Kanunu, Madde 14 ve 41). Büyük Ölçekli Belediye kategorisindealt sınır olan 750.000 nüfus, kanunen Büyükşehir Belediyesi olabilme sınırıdır (5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Madde 4).

Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net
Read best online bokies by http://artbetting.net/