Free Themes

11. eTÜRKİYE (eTR) Ödülleri TBMM'de sahiplerini buldu

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen “11. e Türkiye (eTR) Ödülleri” Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

TÜSİAD ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin ilk ve lider elektronik sertifika ve mobil imza hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.’nin ana sponsoru olduğu 11. “eTürkiye (eTR) Ödülleri”nin kazananları  belirlendi.

Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde rekabeti arttırıcı, bilgiye dayalı, e-Hizmetlere odaklanmış dönüşümü hızlandırmak amacıyla oluşturulan eTR Ödülleri’nin 11. toplantısının açılış konuşmasını TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argat yaptı. Argat’ın organizasyonun önemine dikkat çeken konuşmasının ardından finalist projeler tanıtıldı.

Ödül töreninde söz alan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz şöyle konuştu:

“e-Devlet projeleri ile kamu hizmetlerinin daha ucuz, hızlı ve etkin şekilde sunulabilmesi, kamuda tasarruf ve verimlilik artışına önemli katkı sağlayan bir unsur. e-Devlet, iş yapış biçimlerini dönüştürerek ve sorunlar henüz büyümeden müdahaleye imkan sağlayarak verimliliği yükseltiyor ve sonuçta kamu kaynaklarının israf edilmesinin önüne geçiyor. eTR Ödüllerinin projelerin tanıtımı ve farkındalık yaratma konusunda önemli bir girişim olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla eTR Ödülleri için aldığımız her başvurunun, yeni geliştirilen her projenin bilgi toplumuna dönüşüm yolunda çok önemli katkı sağladığına inanıyoruz. Dijitalleşme ile; daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısına ulaşmak, ekonomik ve sosyal bir değer yaratmak ve nihayetinde dozaj devlete duyulan güveni artırmak hedeflenmektedir. Kamuda değer yaratma süreçlerine bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin katılabilmesi bu hedeflere ulaşmak açısından önemlidir. Bunu sağlamak için ise vatandaşların politika seçenekleri arasında tercihlerini belirtebilecekleri, katılımcılığı gerçek anlamda artırmaya yönelik diyalog kanalları ve açık yönetişim modellerine gerek duyulmaktadır. Teknolojiyi, kamuda daha iyi ve verimli iş yapmanın ötesinde; yenilikçilik, sorun çözme ve halkın kamu politikalarına katılımı için kullanma gereği ortaya çıkmaktadır."

TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı yaptığı konuşmada, eTR Ödülleri’nde yarışan her projenin, Türkiye’nin daha rekabetçi bir ekonomik yapıya ulaşması ve geleceği için önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

 “Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği, e-Devlet Kıyaslama Raporu’nu yayınladı. Rapordaki şu olumlu değerlendirmelerden memnunluk duyduk. e-devlet hizmeti sunan sitelere online erişilebilirlik oranları bakımından Türkiye % 81 ile %74 olan AB ortalamasının üzerinde yer aldı. E-devlet hizmeti sunan sitelerin online kullanılabilirlik oranları bakımından ise ülkemiz % 75 ile %70 olan AB ortalamasını geçti. Bu başarının devamı için, TÜSİAD’la birlikte Türkiye Bilişim Vakfı olarak biz, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

Kamu verisinin kullanımı konusuna da dikkat çeken Faruk Eczacıbaşı şunları ifade etti:

“Eğer devlet, elindeki kamu verisini; kamuoyuna, girişimciye, araştırmacıya, bilim adamına ne kadar bol sunarsa, ne kadar çok açarsa vatandaşın, bundan yararlanma şansı o kadar artar. Oysa bugün ülkemizde kamu verileri sadece kamuya ait ve kamu kurumları arasında bile paylaşımı sorunlu. Bu durum, Türkiye’de e-dönüşümün başarıya ulaşmasının önünde bir engel teşkil ediyor. Dünyada devletler daha açık, daha saydam, daha paylaşımcı adımlar atarken, Türkiye’nin, kamu verilerini paylaşmayan, saydamlıktan uzak bir tavrı sürdürmesi mümkün olamayacak. Bu konuda bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Kamu sektörü-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının el ele vererek, ortak bir platformda buluşmamız gerekiyor. Bu adım, kamu verisinin, vatandaşa açılmasıdır. Açık Veri, ülkemizde oluşmakta olan Büyük Veri’yi ülke ve vatandaş yararına daha verimli kullanmamızı sağlayacak bir anahtar. Önümüzdeki yıllarda, kamunun, vatandaşla henüz paylaşmadığı verileri vatandaşa açmasıyla ortaya çıkacak veri hazinesinin, yepyeni eTR Projeleriyle değerlendirilmesini; bunların, milyonların yaşamının, sosyal ve ekonomik olarak önemli oranda iyileşmesini sağlayacak projeler olmasını diliyorum”

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun da bilgi toplumuna dönüşüm yolunda, Türkiye için değer taşıyan organizasyona E-GÜVEN olarak ana sponsor rolüyle verdikleri destekten ötürü çok mutlu olduklarına vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Bilişim teknolojileri hızlı gelişimini sürdürmekte, insanların ve toplumların hayatına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu paralelde, Türkiye’mizi küresel rekabette de bir adım daha ileriye  taşıyacak ve  verimliliği ülkemiz geneline yayacak olan itici güç bilişim teknolojileridir. E-GÜVEN olarak biz de, bu gücün bir parçası olmaktan son derece gururluyuz. Bilgi toplumu ve e-devlet gibi kavramların ortak paydada olduğu ve başarılı e-devlet projelerinin ödüllendirildiği bu özel organizasyonda, e-dönüşüm uygulamalarının altın anahtarlarından biri olan “e-imza”ya yani elektronik imzaya da değinmemiz çok yerinde olacaktır. 2004 yılında çıkan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile hayatımıza giren ve ıslak imzayla aynı hukuki sonucu doğuran e-imza; temelde ıslak imzayla yapılan  işlemlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak,  elektronik ortamda yapılmasını sağlayan yüksek güvenlikli bir teknolojidir. Bu sayede hem hizmet veren hem de hizmet alan için zamandan ve maliyetten çok önemli kazanımlar sağlamaktadır. E-GÜVEN’in Türkiye’deki ilk elektronik imzayı ürettiği 2005 yılından bugüne kadar 900 binden fazla e-imza üretilmiş ve hem kamu hem de özel sektördeki uygulamalarda kullanılan e-imzaların önemli bir bölümü, E-GÜVEN tarafından üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Mobil imzayı da ülkemizde hayata geçiren ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olarak, son dönemde e-imzanın kilit rol üstlendiği, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve e-fatura gibi yeni uygulamaların artıyor oluşunun da e-dönüşümün hızlanarak yaygınlaşması adına büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz”.

Konuşmaların ardından, “Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler”, “Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler”, “Kamudan Kamuya e-Hizmetler” ve ”Yerel Yönetimler” kategorilerinde finale kalan 24 projeden kazananlar, jürinin yaptığı elektronik oylama ile belirlendi. 

11. eTR Ödülleri'ni Kazananlar

“Kamu Kurumlarına Yönelik Kategoriler”de;

‘Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler’ kategorisinde, “Dışişleri Bakanlığı - e-Vize”

‘Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler’ kategorisinde , “Ekonomi Bakanlığı - Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

‘Kamudan Kamuya e-Hizmetler’ kategorisinde ise “Sosyal Güvenlik Kurumu – Görüntü Paylaşım Projesi” projeleri ödül kazandı.

“Yerel Yönetimlere Yönelik Kategoriler”de ise;

Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi’nde,“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi – Mobil Arıza Takip Sistemi”

Orta Ölçekli Belediye Kategorisi’nde, “Yalova Belediyesi – Zamandan ve Mekandan Bağımsız Kamu Yönetimi (ZAMBAK)”

Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi’nde, “Seferihisar Belediyesi – Seferipazar e-Ticaret”  projeleri ödüle layık görüldü.

Öte yandan,  geçtiğimiz yıl başlatılan ve önceki yıllarda eTR ödülü almış projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi kapsamında TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından verilen “En İyi Gelişim Gösteren Proje” ödülüne “Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü – Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi” projesi ile sahip oldu.

Bu kategorilerin dışında modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk gibi ilkeleri benimsemiş uygulamalar arasından projesiyle TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından “Özel Ödül” “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Ceylanpınar Sulama Projesi’neverildi.

Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net
Read best online bokies by http://artbetting.net/