Free Themes

12. eTÜRKİYE (eTR) ÖDÜLLERİ TBMM’DE SAHİPLERİNİ BULDU

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen “12. e Türkiye (eTR) Ödülleri” Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

TÜSİADveTürkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen 12. “eTürkiye (eTR) Ödülleri”nin kazananları belirlendi.

eTR ödülleri ile örnek e-Devlet uygulamalarına dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması hedefleniyor. 

Bu yıl 12.si gerçekleşen eTR Ödülleri toplantısında bir konuşma gerçekleştiren TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı şu ifadeleri kullandı:

 

“eTR Ödüllerine bakış açımız, devletin dijitalleşmesi, dijital verilerin korunması, dijital veri artışını doğru yönetmek için yasal düzenleme gereği, hep tek bir hedefe ulaşmak için: Ekonomimizi daha iyi yönetmek, daha verimli kılmak, daha etkin hale getirmek, veri temeline dayalı bir ekonomiye dönüştürmek, cari açığı azaltmak, dış ticaret dengesini tutturmak, kısacası, ülkemizin satın alma gücünü artırmak, her bir vatandaşımıza daha eşitlikçi, daha adil, daha müreffeh bir hayat sunmak için.

 

E-dönüşümde Türkiye olarak iyi yerlere geldik. e-Devlet Kapısı rakamlarına baktığımızda 2008-2014 arasında 19 milyona yakın kullanıcı yaratması, sayısı BİNE yaklaşan ayrı hizmet sunması, büyük bir başarı... Bu vizyon paralelinde Hükümetimizin, 2015-2019 arasını kapsayacak bir Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlama kararını da büyük bir memnuniyetle karşıladık.

 

 e-Devlet konusundaki bütün başarıların, bir kaç saniyede kazaya uğrayabileceğini de biliyoruz: Siber saldırı ve organize veri hırsızlığı, sürekli bir tehdit.  Türkiye, bilişim güvenliği sorunu yaşayan 27 ülke içinde 12’inci, virüs bulaşan internet kullanıcıları bakımından 7’nci, ve asıl önemlisi, siber saldırılara kaynaklık eden ülkeler arasında 3’üncü sırada. Bu durum, kişisel verilerin korunmasının ne kadar hassas ve önemli olduğunu gösteriyor. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilen 5982 sayılı kanunla, Anayasa’nın 20. Maddesine yapılan ekleme ile kişisel verilerin korunması temel bir insan hakkı olarak koruma altına alınmış ve detayların kanunla düzenlenmesi öngörülmüştü. Nihayet, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı’nın Yüce Meclisimiz’de yasalaşma sürecine girmesinden memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Bu tasarının, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak hukuk dünyamıza kazandırılmasını destekliyoruz. ”

 

TÜSİAD Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argatgerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi:

 

“Bir kalite yönetim politikası oluşturularak e-Dönüşüm projelerinin izleme ve değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi önemli bir faktördür. Eylemler kapsamındaki çalışmaların düzenli takibi, ölçülmesi, çıktıların hedeflenen kalite düzeyine uygunluğunun değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması, “e-Devlet yönetim modelinin” kritik unsurları olacaktır.

 

e-Dönüşüm sürecinde vatandaşların aktif rol almasının sağlanması ve e-Katılımın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşlarla birebir etkileşim halinde olan yerel yönetimlerin, süreçlerde ve uygulamalarda daha aktif olarak yer alması, eDevlet politikalarının başarıya ulaşmasına şüphesiz ivme katacaktır. Şunu da ifade etmem gerekir ki, oluşturulan altyapı ne olursa olsun, yapılan yatırımlar ne kadar yüksek miktarda olursa olsun, değişime açık, yenilikçi bireylerin desteğinden yoksun olarak e-Devlet’te bir gelişme kaydedemeyiz. Teknolojinin bugün ulaştığı ve gelecekte varacağı noktalara uyum sağlayan, hatta bu değişimi yaratan, etkileyen bir insan gücüne sahip olmalıyız.”

 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süelise şunları ifade etti:

 

“Bilgi toplumuna dönüşümün hızlandırılması amacıyla 2003 yılından beri düzenlenen eTR Ödülleri’ne destek vermekten dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kamu ve belediyelerde örnek uygulamalara dikkat çeken, yenilikçi girişimleri kamuoyuna tanıtan, eTR Ödülleri’nin ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir yol gösterici olduğunu düşünüyoruz. Ödüllerin değerlendirilmesinde üç ana kriterden somut uygulanabilirliğin akademisyenlerimiz tarafından en yüksek puanla ölçülmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Vodafone Türkiye olarak bizim vizyonumuz da kamuda dijital dönüşümün somut olması ve bunun birey ve kurumlara ilham vermesi, teşvik etmesi. Dijital dönüşümde artık Türkiye’nin mesafeleri hızla katetmesi, kamu hizmetlerinin hızla dijital iletişim teknolojileri üzerine inşa edilmiş etkileşimli yapılara etkin şekilde taşınması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümü yolunda, Vodafone Türkiye olarak biz de ülkemizin kalkınmasında rol oynayacak, vatandaş memnuniyetini, ekonomik verimliliği ve global rekabetçiliğimizi artıracak dijital çözümlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi için göreve hazırız. Bu noktada en önemli stratejilerimizden biri genişbant iletişim teknolojileri üzerinde inşa edilmiş sürdürülebilir ekonomik büyüme modeli yaratmak ve böylece ülke ekonomisindeki sürdürülebilir büyümeye katkı sunmak. Bu hedefle Kasım 2013’te Dijital Dönüşüm Hareketi adlı stratejik programımızı icra etmeye başladık. Daha iyi bir gelecek için genişbant iletişim teknolojileri ile Türkiye’de herkese ilham vermeyi misyon edindik. Vatandaşlarımıza doğrudan dokunan kamu sektöründe dijital teknolojileri tam performansla hayata geçirmek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”

 

Konuşmaların ardından, “Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler”, “Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler”, “Kamudan Kamuya e-Hizmetler” ve ”Yerel Yönetimler” kategorilerinde finalde kalan 20 projeden kazananlar, jürinin yaptığı elektronik oylama ile belirlendi.

 

12. eTR Ödülleri'ni Kazananlar

 

“Kamu Kurumlarına Yönelik Kategoriler”de;

“Kamudan Kamuya eHizmetler”/  " Içişleri Bakanlığı Bilgi Işlem Dairesi Baskanlığı" - "E - Otoban Projesi"

“Kamudan İş Dünyasına eHizmetler” / "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"  – "Çevrimiçi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetim Sistemi"

“Kamudan Vatandaşa eHizmetler” / "Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü” – "Mobil Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması" projeleri ödül kazandı.

“Yerel Yönetimlere Yönelik Kategoriler”de ise;

“Küçük Ölçekli Belediye” kategorisinde ödüle hak kazanan kurum "Seferihisar Belediyesi"- "SEFERIKART Uygulaması"

“Orta Ölçekli Belediye” / "Şahinbey Belediyesi" - "Açık Veri Portalı" 

“Büyük Ölçekli Belediye” / "IETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü" - " Interaktif Yolcu Bilgilendirme Sistemi”projeleri ödüle layık görüldü.

 

Öte yandan, eDevlet uygulamaları ile örnek olan veya örnek teşkil edebilecek uygulamalara verilen  “eTR Yürütme Kurulu Özel Ödülü” "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü" - "eSendika" projesine verilirken “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Müdürlüğü" - "112 Acil Çağrı Merkezi" projesi “Vodafone Özel Ödülü”ne layık görüldü.

 

Ayrıca, önceki yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü" - "Orman Yangın Erken Uyarı Sistemi (OYEUS)"ne “En İyi Gelişim Gösteren Proje” ödülü verildi.

Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net
Read best online bokies by http://artbetting.net/