Free Themes

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜMİT BOYNER’İN “8. eTR ÖDÜLLERİ” TÖRENİ AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Meclis Başkanım, Sayın Bakanlar, değerli konuklar, değerli basın mensupları, 

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün 8’incisini gerçekleştireceğimiz eTR Ödüllerinin her sene artan bir ilgiyle karşılaşması 
bizleri  onurlandırıyor.  Gelenekselleşen  ödüllerimizin  devletin  en  üst  kademelerinde 
sahiplenilmesi  bizim  için  bir  gurur  kaynağı.  Bundan  önce,  7.  eTR  ödül  törenimizi  Sayın 
Cumhurbaşkanımızın  himayelerinde  gerçekleştirmiştik.  Bu  yılki  ödül  törenine  ev  sahipliği 
yaparak bizi onurlandıran Sayın Meclis Başkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum.  
 
eTR  Ödülleri  ile  kamu  kurumları  ve  yerel  yönetimlerin  başarılı  e-Devlet  uygulamalarına 
dikkat çekerek, bu uygulamaların yaygınlaşmasına ve vatandaşlarımız tarafından daha yaygın 
olarak kullanılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.  Ödüllerin, başvuran, ödül kazanan ve 
yeni projeler geliştirecek olan tüm kurumlar için bir motivasyon unsuru olduğuna inanıyoruz. 
Ayrıca  kamu  kurumları  ve  yerel  yönetimlerin  bu  projeleri  geliştirerek  yurt  dışındaki 
benzerleri ile rekabet etmesini de arzu ediyoruz.  
 
Bildiğiniz  gibi  e-Devlet  uygulamaları,  daha  verimli  hizmet  ve  daha  demokratik  yönetişim 
anlayışını güçlendiriyor. Bununla beraber zaman ve kaynak israfını önleyerek hem kamuda, 
hem özel sektörde, hem de vatandaşların günlük hayatında verimliliği artırıyor. Bu noktada 
kamu  kurumlarının  yenilikçi  bir  yaklaşımla  e-Devlet  uygulamalarını  geliştirmesi,  özel 
sektörün  de  bu  alanda  hizmetlerin  yaygınlaşması  yönünde  destek  vermesi  önem  taşıyor. 
Vatandaşların ise bilgi teknolojileri altyapısını en iyi şekilde kullanabilmelerini öncelikli bir 
konu  olarak  görmeliyiz.  Bu  noktada  kamu  hizmetlerinin  ortak  platformda  sunumunu 
hedefleyen  e-Devlet  Kapısı’na  vatandaşların  yaygın  ve  kolay  erişiminin  sağlanması  büyük 
önem taşıyor.  
 
Teknolojik  gelişmelerin  sunduğu  imkânlar  günlük  hayatımızı  geçmişe  göre  daha  etkin  bir 
düzeyde  sürdürmemizi  sağlarken  birtakım  hizmetlere  hızlı  erişim  ihtiyacını  da  beraberinde 
getiriyor.  Bilindiği  gibi  artık  e-Devlet  uygulamasını  mobil  telefonlar  üzerinden  de  yapmak 
mümkün hale geldi. Yani e-Devlet kapsamına m-Devlet de eklendi. e-Devlet içerisinde  yer 
alacak  hizmetlerin  giderek  çeşitleneceğini  düşünürsek,  m-Devlet  açısından  da  iletişim  alt 
yapısının geliştirilmesi gerekecek. Bilgi teknolojilerine erişimin hızla yaygınlaştırılması, her 
kesim için ucuz ve kesintisiz iletişimin sağlam bir altyapıyla sunulması, katılımı artırmak için 
temel bir unsurdur. Vatandaş odaklı, yaygın, güvenli ve etkin hizmet sunulması hem e-Devlet 
hem de m-Devlet hizmetlerinin kullanımını artıracaktır.  
 
Sayın Meclis Başkanım, Sayın Bakanlar, değerli konuklar, 
 
e-Devlet  konusunda  ülkemizde  önemli  adımlar  atılırken,  uluslararası  alanda  e-
Performansımızın henüz istenilen düzeyde olmadığı da gözleniyor. Birleşmiş Milletler’in “e-
Devlet hazırlık indeksi”nde, genel olarak dünya ortalamasının üzerinde seyretmemize rağmen, 
ülke  sıralamasında  geriledik.  Bu  durumda  bir  yandan  dünya  ortalamasının  üzerinde  
 
seyrederken,  öte  yandan  diğer  gelişme  kaydeden  ülkelere  kıyasla  performansımızın  geride 
kaldığını söyleyebiliriz. 
 
Bilgi  toplumu  hedeflerinin  üst  düzeyde  sahiplenilmesi  ve  koordinasyonu,  e-Dönüşüm 
projelerinin kurumlar arasında eşgüdüm gözetilecek şekilde planlanması, verimliliği şüphesiz 
etkileyen  unsurlardır.  Bununla  birlikte  altyapının  güçlendirilmesi  ve  e-Devlet  süreçlerinin 
daha  verimli  işlemesi  için  “yönetişim”  konusunun  da  titizlikle  ele  alınması  gerektiği 
düşüncesindeyiz. 
 
Ülkemizde  bilişim  teknolojilerinin  kullanım  oranındaki  artış  ve  dinamik  nüfus  yapımız 
dikkate  alındığında,  yerinde  ve  doğru  stratejiler  ile  gelişmiş  ülkeler  seviyesine  çıkmamız 
mümkündür. Ülkemizin e-Dönüşüm  yolunda bugüne dek attığı önemli adımlar söz konusu. 
Bu adımların giderek ivmelenen biçimde geliştirileceğine ve uluslararası alanda tatminkâr bir 
noktaya ulaşacağımıza inanıyorum. 
 
Sözlerime son verirken bir konunun altını tekrar çizmek istiyorum. “eTR Ödülleri”, TÜSİAD 
ve TBV olarak, daha müreffeh bir Türkiye için, kamu yararına düzenlediğimiz bir etkinliktir. 
Amacımız,  e-Türkiye  amacına  yönelik  çalışan  kamu  kurumları  ve  yerel  yönetimleri 
kamuoyunda  daha  fazla  görünür  kılmak,  iyi  uygulamaların  ve  deneyimlerin  paylaşılmasını 
desteklemektir. Dolayısıyla ödülün amaç değil, hedefe ulaşmak için bir araç olduğuna ve bu 
etkinlikte  “kaybeden”  olmadığına  inanıyoruz.  Ödüllere  başvurarak  projelerini  sınayan  tüm 
kurum temsilcilerine, etkinliğimize yaptıkları değerli katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür 
etmek  istiyorum.  Ödül  süreçlerinde  yer  alan  uzmanlara  ve  jüri  üyelerine  ve  bu 
organizasyonun gerçekleşmesine katkı veren ana sponsorumuza da teşekkür ediyorum. 
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net
Read best online bokies by http://artbetting.net/