Free Themes

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜMİT BOYNER’İN “10. eTR ÖDÜLLERİ” TÖRENİ AÇILIŞ KONUŞMASI

17 Aralık 2012

 TBMM Tören Salonu, Ankara

 

Sayın TBMM Başkanım, değerli konuklar, değerli basın mensupları,

 

TÜSİAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

TÜSİAD-TBV işbirliğiyle bugün 10’uncusunu gerçekleştirdiğimiz eTR Ödüllerinin, her sene artan bir ilgiyle karşılaşması bizleri onurlandırıyor. Bu yılki ödül törenine yeniden ev sahipliği yaparak bizi onurlandıran Sayın Meclis Başkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum.

 

eTR Ödülleri ile e-Türkiye amacına yönelik çalışan kamu kurumları ve yerel yönetimleri kamuoyunda daha fazla görünür kılmayı, iyi uygulamaları ve deneyimleri paylaşmayı hedefliyoruz.

 

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerle toplumsal iletişim şekilleri değişirken, işletmeler de yeni ürün ve yeni hizmetler geliştirmek ve pazara sunmak için yeni yöntemlerden yararlanıyorlar. Devletler ise daha ucuz, daha hızlı ve daha etkili çevrimiçi hizmetleri vatandaşlara ve iş dünyasına sağlıyorlar. Bu kapsamda kamu hizmetlerini bilgi ve iletişim teknolojileriyle sunan e-Devlet uygulamaları, daha verimli hizmet ve daha demokratik bir yönetişim anlayışını güçlendiriyor. eDevlet katılımcı, paylaşımcı ve etkileşimli bir vatandaş-devlet ilişkisi kurmak için bizlere önemli bir fırsat sunuyor.

 

İnternetin ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması sonucunda ülkemizde e-Devlet projelerinin hem nicelik hem de nitelik açısından geliştiğini gözlemliyoruz. eTR Ödülleri’ne artan sayıda başvurular ve ödül alan projelerin niteliği, bizce bu gelişmenin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

 

e-Devlet konusundaki çalışmalarımızı destekleyici bir araştırma olarak, TÜSİAD-TBV işbirliği ve Deloitte’un katkılarıyla “e-Devlet/e-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması” yayınladık. Etkinlik dosyanızda raporunu bulabileceğiniz bu çalışma, e-Devlet konusunda yol gösterici bulgular sunuyor. e-Devlet/e-Belediye uygulamalarının vatandaş ve iş dünyası için en önemli avantajları, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlaması. Bu kolaylıkların daha geniş kitlelerce bilinmesini sağlamak için farkındalık çalışmalarını artırmak önemli. Çünkü bu hizmetlerin bilinirliği ve internete güven arttıkça, e-Devlet kullanımı da artacak. Bunun sonucunda hem kamu ve yerel yönetimlerde verimlilik yükselecek hem de vatandaşlar ve iş dünyasının işi kolaylaşacak. Elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinin içeriğinin ihtiyaçlara göre zenginleştirilmesi de e-Devlet kullanımını olumlu etkileyecek bir diğer faktör olarak gözüküyor.

 

Ülkemizde bilişim teknolojilerinin kullanım oranındaki artış ve dinamik nüfus yapımız dikkate alındığında, vatandaş odaklı, yaygın ve güvenli hizmet sunulmasının, hem e- Devlet hem de mobil-Devlet hizmetlerinin kullanımını artıracağına inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın, devlet kapısında yüz yüze iletişimle vakit kaybetmek yerine, e-Devlet uygulamaları ile işlerini halledilebildiği noktaya varmalıyız.

 

TÜİK verilerine göre 2004-2011 arasında internet kullanıcı oranımız 3 katına çıkmış durumda. “Düzenli İnternet Kullanım Oranları”na bakıldığında 2011 itibarı ile AB-27 ortalaması % 68 iken Türkiye için bu oran hala % 36'larda görünüyor. Ülkemizde genel olarak bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımının artırılması ve bu açıdan gelişmiş ülkeler ile aramızdaki farkın azaltılması önem taşıyor. Bilgi teknolojilerine erişimin hızla yaygınlaştırılması, her kesim için ucuz ve kesintisiz iletişimin sağlam bir altyapıyla sunulması, kullanımda bölgesel farklıların giderilmesi, katılımı ve verimliliği artırmak için temel bir unsur.

 

Bunun yanında bilgi ve iletişim teknolojileri ve ePerformans değerlendirmesinde ülkemizin konumunda iyileşme görülüyor. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Bilgi Teknoloji Raporu’nda, Ağyapı Hazırlık Endeksi’ne bakıldığında, Türkiye 2011 yılında 71’inciyken 2012 yılında 142 ülke arasında 52’inci sıraya yükseldi. Ancak endeksin alt kırılımlarında, Türkiye’nin eğitim alanında oldukça gerilerde yer aldığı görülüyor. Dünya ekonomileri arasında ilk 10’a girmeyi hedeflediğimiz bir dönemde, ekonomi alanındaki performansımızı toplumsal gelişmişlik ile destekleyerek kalıcı kılmak için, eğitimin niteliği ve yenilikçilik konusunda önemli bir mesafe kat etmek zorundayız. Çünkü bilgi toplumu olmanın yolu bilgiyi üretecek, yorumlayacak ve kullanacak nitelikli insan kaynağına sahip olmaktan geçiyor. Bu noktada, eğitim sistemimizin yaratıcı, yenilikçi ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirebilmesi belirleyici bir rol oynayacaktır.

 

Sayın TBMM Başkanım, Sayın Konuklar,

Sözlerime son verirken bir konunun altını tekrar çizmek istiyorum. “eTR Ödülleri”, TÜSİAD ve TBV olarak, daha müreffeh bir Türkiye için, kamu yararına düzenlediğimiz bir etkinliktir. Dolayısıyla eTR Ödülleri için aldığımız her başvurunun, yeni geliştirilen her projenin bilgi toplumuna dönüşüm yolunda çok önemli katkı sağladığına inanıyoruz. Bu nedenle ödüllere başvuran tüm kurum temsilcilerine, etkinliğimize yaptıkları değerli katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bize bu sene de ev sahipliği yapan TBMM Başkanlığımıza, toplantıya katılan Milletvekillerine, ödül süreçlerinde yer alan uzmanlar ve jüri üyelerine ve bu organizasyonun gerçekleşmesine katkı veren, destekleyen herkese teşekkür ediyorum.

 

Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net
Read best online bokies by http://artbetting.net/