Free Themes

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE BİLGİ TOPLUMU KOMİSYONU BAŞKANI ERMAN ILICAK’IN “10. eTR ÖDÜLLERİ” TÖRENİ AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın konuklar, değerli basın mensupları,

 

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı olarak gelenekselleştirdiğimiz ve bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz “eTürkiye Ödülleri”ne hoşgeldiniz. İlk defa 2003 yılında düzenlemeye başladığımız ödüllerimizin 10. Yılını, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi, yine TBMM çatısı altında gerçekleştirmekten büyük bir onur duyuyoruz.

 

eTR Ödülleri ile; kamu kurumları ve yerel yönetimlerin başarılı e-hizmet uygulamalarını özendirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda, eDönüşümden doğrudan etkilenecek toplum bireylerinin bilgilendirilmesine, projelerin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

 

Büyük bir heyecanla başlattığımız çalışmalarımızın, bugün, devletin en üst kademeleri tarafından sahiplenilen bir etkinlik haline gelmiş olması bize haklı bir gurur veriyor.

eTR Ödülleri’nin artan değerinin, eDönüşüme verilen önemin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz.

 

Değerli Misafirler,

 

Ülkemizde son on yılda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çok hızlı bir değişim ve gelişim görmekteyiz. Bu gelişim tüm toplumsal alanları etkilemiş, eğitim, sağlık, iletişim ve sanayi başta olmak üzere toplumun yaşam tarzını, kişilerin ve firmaların iş yapma şekillerini de önemli ölçüde değiştirmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler insanların birbirleriyle ve devlet ile olan iletişimlerini de eskiye oranla farklılaştırmıştır.

 

2000’li yıllardan itibaren, başta Avrupa Birliği gibi bölgesel oluşumlar olmak üzere birçok ülke, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi bir amaç olarak belirlemiş ve bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli eylem planları hazırlamıştır ve bu planların güncelleme çalışmaları da yapılmaktadır. Ekonomik gelişmesini ve rekabet stratejisini bilgi ekonomisine dayandıran ülkeler, mevcut kurumsal yapılarını bilim, teknoloji ve bilişim odağıyla yeniden düzenlemektedir.

 

Bu gelişmeler, kamu yönetimi anlayışını da değiştirmiş; bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar, kamu kurumlarının hizmet sunumunda da kullanılmaya başlanmıştır.

 

Hem e-Devlet, hem de mobil Devlet yani m-Devlet uygulamaları ile artık kamu kurumları ile vatandaşlar ve iş dünyası arasında daha hızlı ve etkin bir iletişim kurulabilmektedir. e-Devlet uygulamaları, kamu hizmetlerinde kolaylık ve hız sağlarken aynı zamanda şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısının oluşmasına da katkı sağlamaktadır.

 

Türkiye’de de bilgi toplumuna dönüşüm hedefiyle önemli adımlar atılmaktadır. e-Dönüşüm Türkiye Projesinin başlatılması ile birlikte kamu hizmetleri sunumunda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. 2012 yatırım programına göre, kamunun bilgi ve iletişim teknolojilerine ayırdığı ödenek 2010 yılında 1.3 milyar TL iken 2012 yılında yaklaşık 2.5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

 

eDevlet uygulamalarının, yapılan yatırımlarla hem yaygınlığının hem de kullanımının artığını gözlemliyoruz. e-Devlet Kapısına yeni hizmetler entegre ediliyor. 2013 Yılı Programı'na göre,

2012 yılı Eylül ayı itibarıyla 43 kamu kurumunun 364 hizmeti e-Devlet Kapısına entegre edilmiş ve kayıtlı kullanıcı sayısı da 13,5 milyona ulaşmış durumda.

 

Değerli Misafirler,

 

2003 yılından beri düzenlediğimiz ödüllerimize bu sene özel ödül kategorisi de dahil olmak üzere 56 proje ile rekor sayıda başvuru aldık. 10 yılda toplam 297 proje ile başvuruda bulunuldu ve 134 proje finale kaldı. Bugün 10.eTR Ödüllerinde finalist olan 22 projeden ödül kazananları, hep birlikte törende gerçekleşecek elektronik oylama sonucunda öğreneceğiz.

 

Ödüllerimize başvuru sayısı arttıkça, hem eDevlet projeleri çeşitlendiği, hem de kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından daha çok ilgi gösterildiği için bizler de çok memnun oluyoruz. Vurgulamak isterim ki bilgi toplumuna dönüşüme katkı sağlamayı ve başarılı projeleri kamuoyunda ön plana çıkarmayı hedefleyen eTR Ödülleri, gösterilen bu ilgi ile değerlenecek, hedeflerine ulaşabilecektir.

 

Dolayısıyla eTR Ödüllerinde ödül kazanmanın amaç değil, hedefe ulaşmak için bir araç olduğuna ve bu etkinlikte “kaybeden” olmadığına inanıyor, birbirinden değerli tüm finalist projelerimize kutluyor, kendilerine teşekkür ediyoruz.

 

Sözlerime son verirken, ödül organizasyonumuzun uzun ve zorlu sürecinde bizden desteklerini eksik etmeyen kişi ve kurumlara da teşekkür etmek istiyorum. Başta bize ev sahipliği yaparak etkinliğimizi himayelerine alan TBMM Başkanlığı’na şükranlarımı sunuyorum. Projeleriyle başvurarak eTR Ödülleri’ne anlam katan tüm kamu kurumu ve yerel yönetim görevlilerine; geçmiş senelerde ve bu sene görev almış tüm değerlendirici kurul ve jüri üyelerine; ayrıca değerli katkılarından dolayı tüm destekçilerimize teşekkürü bir borç biliriz.

 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim

Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net
Read best online bokies by http://artbetting.net/